Zibra A_S logo

Om os

Motus lever af at passe på jeres data, og at sikre at de er tilgængelige for jer til enhver tid. Vi mener at IT-sikkerhed skal drive færrest muligt ekstra omkostninger. Og hvis muligt bygge videre på det, vores kunder allerede har.

Vi har tre forretningsområder:

  1. Diagnose: Hvor sikker er jeres IT infrastruktur, og hvor kan man identificere indsatsområder?
  2. Drift af First Line of Defense: Vi foreslår løbende forbedringer i IT sikkerheden hos vores kunder, og står på vagt døgnet rundt hvis vi kan se angreb i sin begyndelse. Læs mere her.
  3. Drift af Last Line of Defense: Alle virksomheder har en backup, og bliver den ødelagt under et IT angreb er spillet ude. Vi sikrer at den ikke kan ødelægges.Dette gør vi ved at levere IT drifts- og konsulentydelser, og ved at anvende klare rolleadskillelser fra vores kunders organisationer. Vi anvender standard komponenter ved brug af best practise, og har stærke teknologi- og servicepartnere bag os – læs mere her.Motus opererer tre datacenter lokationer i Danmark. Her kan vi hjælpe med at lave sikre kopier af jeres data. Vi er certificeret til ISO 27001 og eksternt auditeret efter adskillige krævende IT- revisionsstandarder. Dermed hjælper vi ikke kun vores kunder med sikkerhed, men også med compliance.Vi har et stærkt ejerskab og er en del af den danske koncern Zibra. Vi står til rådighed for at sikre at jeres virksomhed kan komme ud af selv de mest alvorlige IT driftshændelser. Og for at de slet ikke sker i første omgang.

Få et sikkerhedstjek

De fleste IT beslutningstager har en ide om, hvor de vil hen. Men hvis rejsen mod målet skal være succesfuld, er det lige så vigtigt at vide hvor man er i dag.

Vi tilbyder forskellige former for sikkerhedstjek, lige fra små skrivebordsøvelser til store og omfattende tekniske og sikkerhedsmæssige afprøvninger, hvor vi fx efterprøver jeres opsætninger eller syretester jeres infrastruktur med en Assumed Breach Test.

Vores erfaring er, at sikkerhedstjek er et godt udgangspunkt for at udarbejde en veldokumenteret business case. Et sikkerhedstjek er en måde at sikre at værdien ved udbygningen af sikkerheden hos jer overstiger omkostningerne.

Kontakt os hvis du ønsker et møde om et sikkerhedstjek.

    Kontakt os